تبلیغات
معماران کاشان - خانواده ای از برج های منحنی (برجهای رفلکشن )


معمار دنیل لیبسکیند ، ساخت خانواده ای از برج های منحنی را در کنار خلیج تاریخی Keppel در سنگاپور به پایان رساند . شش برج مسکونی شفاف که متناوبأ بین 24 تا 41 طبقه است ، دارای باغ پشت بام بوده و توسط پل های مرتفع به هم وصل می شوند . پروژه رفلکشن یا بازتاب همچنین شامل مجموعه ای از بلوک های آپارتمانی با روکش آلومینیوم است تا در کل بالغ بر 1000 فضای مسکونی را در سایتی با 2 میلیون فوت مربع مساحت ایجاد کند .

برج های رفلکشن از دنیل لیبسکیند

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-طبقه بندی: ساختمان،

  • دانلود فیلم